Akademie Anahita

Netradiční formy aqua-fitness

Cílem semináře je seznámit účastníky se specifickými formami cvičení aplikované ve vodním prostředí. Součástí semináře budou praktická cvičení na suchu a ve vodě, přičemž bude kladen důraz na optimální imitaci pohybů.

Datum

2. 4. 2023 (Ne)
Nejsou vypsané žádné termíny.

Čas

9:30 - 17:00

Cena

3 340,00 Kč

Místo konání

Anahita Černý Most
Skorkovská 1511, Praha 9 - Černý Most
Kategorie

Organizátor

AKADEMIE ANAHITA s.r.o.
Email
akademie@anahita.cz
  • Workshop povede Mgr. Veronika Kramperová, Ph.D., profesionální instruktorka aqua-aerobiku a odborná asistentka na FTVS UK

Místo:

  • Anahita Černý Most (v nákupní zóně Černý Most), Skorkovská 1511, Praha 9 (vedle Makra). Možnost parkování u provozovny.

Rozsah:

  • 1denní workshop

Cíle workshopu:

Cílem semináře je seznámit účastníky se specifickými formami cvičení aplikované ve vodním prostředí. Součástí semináře budou praktická cvičení na suchu a ve vodě, přičemž bude kladen důraz na optimální imitaci pohybů.

Náplní semináře budou následující pohybové programy:

  1. Aqua Kick Box
  2. Aqua Pilates
  3. Aqua Zumba

Nově získané praktické dovednosti využijí účastníci pro vlastní praxi při tvorbě pohybových programů ve vodě a pro zpestření jejich lekcí.