Rekvalifikační kurz Instruktor dětského plavání + zkouška

Popis

Organizátor:          AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání (74-011-M)

Odborný garant:  PaedDr. Jana Hochová

Rozsah:                   12 dní výuky, videonahrávky, náhledy, praxe + zkouška 1-2 dny

Kurz je akreditovaný MŠMT.

V rámci kurzu máte k dispozici:

 • Skripta AKADEMIE ANAHITA
 • Videonahrávky pro různé věkové kategorie z workshopů i lekcí
 • Náhledy v Anahitě na Černém Mostě a v Klánovicích
 • Možnost odborných konzultací 
 • Podporu při přípravě seminárních prací nutných pro účast na zkoušce

 

Cílem rekvalifikačního kurzu je získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor dětského plavání

 • naučit se připravit a vést kurzy plavání pro kojence a děti do šesti let věku
 • připravit účastníky ke zkoušce

To znamená:

 • orientovat se v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • znát základy didaktiky a pedagogiky
 • umět připravit kurz kojeneckého a dětského plavání a umět vést jednotlivé lekce
 • vědět, jak nacvičit základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby
 • znát, jakým způsobem zajistit bezpečnost na bazénu a umět poskytnout první pomoc

 Pro koho:

Pro všechny, koho baví práce s dětmi a rád by se věnoval “plavání” dětí od kojenců do mladšího školního věku.

Forma kurzu:

Rekvalifikační kurz je veden kombinací přednášek, praxe na suchu i v bazénu, individuálních konzultací, náhledů na lekcích, videonahrávek a samostudia. Nedílnou součástí kurzu je  vlastní praxe při vedení lekcí dětského plavání. V případě potřeby je část výuky vedena online formou.

Obsah kurzu:

Blok 1:  Poskytnutí předlékařské první pomoci. Somatický a psychomotorický vývoj dítěte.

Blok 2:  “Plavání” ve vanách, “plavání” dětí do 3 let.

Blok 3:  Základní plavecké dovednosti, nácvik a posloupnost. Výuka plavání dětí ve věku cca 3-6 let, techniky plaveckých způsobů.

Blok 4:   Plavání dětí – pokračování. Záchrana tonoucího. Didaktika a pedagogika. Příprava plánu kurzu a jednotlivých lekcí, stanovené cílů.

Videonahrávky:

 • jsou k dispozici účastníkům v průběhu kurzu
 • přinášejí náměty pro skladbu a vedení lekce
 • vytváří zásobník cviků pro nácvik vybraných plaveckých dovedností

 Individuální konzultace:

 • doporučený rozsah 2 konzultace / kurz
 • termín a téma dle potřeby konkrétního účastníka
 • přednášející jsou k dispozici pro individuální konzultace po celou dobu kurzu

 Náhledy na lekcích:

 • možno realizovat v klubu dle vlastního výběru a/nebo prostřednictvím organizátora v centru mateřství Anahita (provozovny Černý Most a Klánovice)

 Samostudium:

 • účastník dostane skripta AKADEMIE ANAHITA, které je vhodné doplnit studiem doporučené literatury

 

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termíny zkoušky: 19. – 21.11.2021, březen 2022

Forma zkoušky:

·         ústní ověření

·         písemné ověření

·         praktické předvedení

 

Hodnocené oblasti

(podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor dětského plavání (kód 74-011-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz)

·         Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte

·         Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání

·         Hodnocení plavecké úrovně

·         Nácvik základních plaveckých dovedností

·         Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání

·         Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání

·         Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení

·         Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí

·         Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání

·         Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání

·         Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

 

Výstup

Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.