Rekvalifikační kurz Instruktor dětského plavání + zkouška

Cílem rekvalifikačního kurzu je získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor dětského plavání a naučit se připravit a vést kurzy plavání pro kojence a děti do šesti let věku.

Datum

22. 4. 2023 (So) - 24. 9. 2023 (Ne)

Cena

37 030,00 Kč

Místo konání

Anahita Černý Most
Skorkovská 1511, Praha 9 - Černý Most

Místo konání 2

Kladno Sport Hotel Sletiště
Sportovců 818, 272 04 Kladno - Rozdělov

Organizátor

AKADEMIE ANAHITA s.r.o.
Email
akademie@anahita.cz
Přihlásit
Rekvalifikační kurz

Akce: v březnu sleva 10%

Organizátor:
AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání (74-011-M)

Odborný garant:
PaedDr. Jana Hochová

Rozsah:
12 dní výuky, videonahrávky, náhledy, praxe + zkouška 2 dny

Termíny:

2×3 dny (pátek, sobota, neděle), 2×2 dny (sobota a neděle)+ zkouška. Termíny budou upřesněny.
Kurz hradí i Úřady práce. Je nutno řešit s předstihem!

Také je možno financovat z ESF v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ). Informace na stránkách MPSV.

Kurz je akreditovaný MŠMT.


O rekvalifikačním kurzu

Cílem rekvalifikačního kurzu je:

 • získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor dětského plavání
 • naučit se připravit a vést kurzy plavání pro kojence a děti do šesti let věku
 • připravit účastníky ke zkoušce

To znamená:

 • orientovat se v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • znát základy didaktiky a pedagogiky
 • umět připravit kurz kojeneckého a dětského plavání a umět vést jednotlivé lekce
 • vědět, jak nacvičit základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby
 • znát, jakým způsobem zajistit bezpečnost na bazénu a umět poskytnout první pomoc

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, koho baví práce s dětmi a rád by se věnoval “plavání” dětí od kojenců do mladšího školního věku.

Forma kurzu:

 • Rekvalifikační kurz je veden kombinací přednášek, praxe na suchu i v bazénu, individuálních konzultací, náhledů na lekcích, videonahrávek a samostudia. Nedílnou součástí kurzu je vlastní praxe při vedení lekcí dětského plavání.

Obsah kurzu:

 • Blok 1: Poskytnutí předlékařské první pomoci. Somatický a psychomotorický vývoj dítěte.
 • Blok 2: “Plavání” ve vanách, “plavání” dětí do 3 let.
 • Blok 3: Základní plavecké dovednosti, nácvik a posloupnost. Výuka plavání dětí ve věku cca 3-6 let, techniky plaveckých způsobů.
 • Blok 4: Plavání dětí – pokračování. Záchrana tonoucího. Didaktika a pedagogika. Příprava plánu kurzu a jednotlivých lekcí, stanovené cílů.

Videonahrávky:

 • jsou k dispozici účastníkům v průběhu kurzu
 • doplňují informace předané na kurzu, přinášejí náměty pro skladbu a vedení lekce
 • vytváří zásobník cviků pro nácvik vybraných plaveckých dovedností

Individuální konzultace:

 • doporučený rozsah 2 konzultace / kurz
 • termín a téma dle potřeby konkrétního účastníka
 • přednášející jsou k dispozici pro individuální konzultace po celou dobu kurzu

Náhledy na lekcích:

 • možno realizovat v klubu dle vlastního výběru a/nebo v centru mateřství Anahita Černý Most

Samostudium:

 • účastník dostane skripta AKADEMIE ANAHITA, které je vhodné doplnit studiem doporučené literatury

V rámci kurzu máte k dispozici:

 • skripta AKADEMIE ANAHITA
 • videonahrávky pro různé věkové kategorie z workshopů i lekcí
 • náhledy v Anahitě na Černém Mostě
 • možnost odborných konzultací
 • podporu při přípravě seminárních prací nutných pro účast na zkoušce

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termíny zkoušky:

 • 24.-25. březen 2023- termín je plně obsazený
 • 23.-25. červen 2023
 • září 2023

Forma zkoušky:

 • ústní ověření
 • písemné ověření
 • praktické předvedení

Hodnocené oblasti:

Podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor dětského plavání (kód 74-011-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz.

 • Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání
 • Hodnocení plavecké úrovně
 • Nácvik základních plaveckých dovedností
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání
 • Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání
 • Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení
 • Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí
 • Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání
 • Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání
 • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

Výstup

 • Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.

 

Pro přihlášené účastníky

Tento obsah je chráněn heslem. Pro odemknutí obsahu jej prosím ověřte pomocí hesla.

Hodinový rozvrh

1. blok

22. dubna 2023 - 9:00 - 17:00
Anatomie, fyziologie
Mgr. Petra Bartlová, Anahita Černý most
23. dubna 2023 - 9:00 - 17:00
Psychomotorický vývoj dítěte
Mgr. Petra Bartlová, Anahita Černý most

2. blok

28. dubna 2023 - 9:00 - 17:00
Plavání dětí 0-3 roky, vaničky
Bc. Helena Smolíková, Anahita Černý most
29. dubna 2023 - 9:00 - 17:00
Plavání dětí 0-3 roky
Bc. Helena Smolíková, Anahita Černý most
30. dubna 2023 - 9:00 - 17:00
Plavání dětí 0-3 roky
Bc. Helena Smolíková, Anahita Černý most

3. blok

12. května2023 - 9:00 - 17:00
Základní plavecké dovednosti
Monika Pošmourná, Kladno
13. května 2023 - 9:00 - 17:00
Technika plaveckých způsobů
Monika Pošmourná, Kladno
14. května 2023
Technika plaveckých způsobů
Monika Pošmourná, Kladno

4. blok

27. května 2023 - 9:00 - 17:00
Bezpečnost, první pomoc
PhDr. Aleš Fejfar, PhD., Anahita Černý Most
28. května 2023 - 9:00 - 17:00
Historie dětského plavání, Příprava plánu kurzu a lekcí, stanovení cílů, záchrana tonoucího
Mgr. Lucie Kmínková, PhD., Čelákovice

5. blok

10. června 2023 - 9:00 - 17:00
Pedagogika a didaktika
Mgr. Lucie Kmínková, PhD., Anahita Černý Most
11. června 2023 - 9:00 - 17:00
Plavání dětí 0-3 roky (vedení lekce), technika plaveckých způsobů (diagnostika a odstranění chyb)
Bc. Helena Smolíková, Monika Pošmourná, Anahita Černý Most

Zkouška

23.-25. června / září 2023
Instruktor dětského plavání
Mgr. Lucie Kmínková, PhD., PaedDr. Jana Hochová

Rezervovat místo v kurzu

Rekvalifikační kurz Instruktor dětského plavání + zkouška

Cílem rekvalifikačního kurzu je získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor dětského plavání a naučit se připravit a vést kurzy plavání pro kojence a děti do šesti let věku.

Zadejte počet osob, které přihlašujete.
Vstupenka Rekvalifikační kurz Instruktor dětského plavání + zkouška je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.