Akreditovaný kurz Instruktor plavání dětí a kojenců + zkouška

TermínyV tuto chvíli nejsou vypsané žádné termíny
Popis

Organizátor:          AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání (74-011-M)

Odborný garant:  PaedDr. Jana Hochová

Rozsah:                   4x 3 dny, konzultace, náhledy, videonahrávky + zkouška 1-2 dny (podle počtu účastníků)

Akreditovaný kurz

Cíle kurzu:

 • získat znalosti a dovednosti potřebné k vedení kurzů plavání pro kojence a děti do šesti let věku
 • orientovat se v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • znát základy didaktiky a pedagogiky
 • umět připravit kurz kojeneckého a dětského plavání a umět vést jednotlivé lekce
 • vědět, jak nacvičit základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby
 • znát, jakým způsobem zajistit bezpečnost na bazénu a umět poskytnout první pomoc
 • připravit účastníky ke zkoušce u Autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání, kód: 74-011-M.

Pro koho:

Pro všechny, kdo se chtějí naučit připravit a vést kurzy dětského plavání pro děti ve věku 0-6 let a získat profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání. Získané znalosti a dovednosti opravňují k výkonu profese instruktor plavání dětí a k získání živnostenského listu.

Forma kurzu:

Kurz je veden kombinací přednášek, praxe na suchu i v bazénu, individuálních konzultací, náhledů na lekcích, videonahrávek a samostudia. Nedílnou součástí kurzu je  vlastní praxe při vedení lekcí dětského plavání.

Obsah kurzu:

Blok 1:  Obecná didaktika a pedagogika, somatický a psychomotorický vývoj dítěte.

Blok 2:  Plavání dětí 0-3 roky, vaničky vč. praktické ukázky.

Blok 3:  Výuka plavání dětí ve věku 3-6 let, nácvik základních plaveckých dovedností a jejich posloupnost, techniky plaveckých způsobů, dopomoc indisponovanému plavci a záchrana tonoucího.

Blok 4:  Příprava plánu kurzu a jednotlivých lekcí, stanovené cílů. Bezpečnost a prevence úrazů při plavecké výuce, poskytnutí předlékařské první pomoci, praxe s dětmi, vedení lekce.

Videonahrávky:
 • jsou k dispozici účastníkům v průběhu celého kurzu
 • přinášejí náměty pro skladbu a vedení lekce
 • vytváří zásobník cviků pro nácvik vybraných plaveckých dovedností
Individuální konzultace:
 • doporučený rozsah 2 konzultace / kurz
 • termín a téma dle potřeby konkrétního účastníka
 • přednášející jsou k dispozici pro individuální konzultace po celou dobu kurzu
Náhledy na lekcích:
 • možno realizovat v klubu dle vlastního výběru a/nebo prostřednictvím organizátora v centru mateřství Anahita
Samostudium:
 • před každým blokem dostane účastník seznam doporučené literatury
Praxe při vedení lekcí
 • po domluvě možno realizovat v Anahitě

Získané dovednosti po absolvování akreditovaného kurzu:

 • účastník má potřebné znalosti a dovednosti pro složení zkoušky u autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání, kód: 74-011-M (zkouška je součástí kurzu)
 • zná vývoj dítěte pro potřeby instruktorů dětského plavání
 • dokáže sestavit kurz a jednotlivé lekce plavání pro děti různých věkových kategorií
 • umí vést lekce plavání pro kojence a děti do šesti let věku
 • zvládne nácvik základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů
 • dokáže zhodnotit úroveň plavecké techniky konkrétního dítěte a opravit chyby
 • umí vysvětlit a předvést základní plavecké techniky

 

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termín zkoušky: 29.8. Anahita Černý Most, 6.9. AXA, 7.9. Anahita Černý Most

Forma zkoušky:

 • ústní ověření
 • písemné ověření
 • praktické předvedení

Hodnocené oblasti

(podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor dětského plavání (kód 74-011-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz)

 • Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání
 • Hodnocení plavecké úrovně 4 Nácvik základních plaveckých dovedností
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání
 • Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání
 • Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení
 • Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí
 • Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání
 • Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání
 • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce

Výstup

Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb.