Akademie Anahita

Rekvalifikační kurz Instruktor dětského plavání + zkouška

Při přihlášení 5 a více týdnů před zahájením kurzu sleva 10%.

Datum

2. 11. 2024 (So) - 23. 2. 2025 (Ne)

Cena

37 030,00 Kč

Místo konání

Anahita Černý Most
Skorkovská 1511, Praha 9 - Černý Most

Místo konání 2

Kladno Sport Hotel Sletiště
Sportovců 818, 272 04 Kladno - Rozdělov

Organizátor

AKADEMIE ANAHITA s.r.o.
Email
akademie@anahita.cz
Přihlásit
Rekvalifikační kurz

Další kurz začne 2. listopadu 2024. 

Organizátor:
AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor dětského plavání (74-011-M)

Odborný garant:
PaedDr. Jana Hochová

Rozsah:
12 dní výuky (2×3 dny -pátek, sobota, neděle, 3×2 dny-sobota a neděle), videonahrávky, náhledy, praxe + zkouška 2 dny

Přihlášení a platba:

 • Pro přihlášení vyplňte přihlášku níže na stránce.
 • Při přihlášení a platbě celé částky 5 a více týdnů před zahájením kurzu sleva 10% (neplatí při financování přes Úřad práce).
 • Možnost rozdělení platby: 50% z ceny kurzu do 7 dnů od přihlášení, 50% do 7 dnů po první části kurzu. Prosím uveďte do poznámky v přihlášce.
 • Kurz je akreditovaný MŠMT, hradí ho Úřady práce. Je nutno řešit s předstihem.
 • V následujícím roce po ukončení rekvalifikace má absolvent rekvalifikace slevu 10% na workshopy AKADEMIE ANAHITA.
 • V ceně kurzu je zkouška. V případě opakování zkoušky je cena 5.000Kč (platí pro účastníky kurzu).

O rekvalifikačním kurzu

Cílem rekvalifikačního kurzu je:

 • získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor dětského plavání
 • naučit se připravit a vést kurzy plavání pro kojence a děti do šesti let věku
 • připravit účastníky ke zkoušce

To znamená:

 • orientovat se v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • znát základy didaktiky a pedagogiky
 • umět připravit kurz kojeneckého a dětského plavání a umět vést jednotlivé lekce
 • vědět, jak nacvičit základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby
 • znát, jakým způsobem zajistit bezpečnost na bazénu a umět poskytnout první pomoc

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, koho baví práce s dětmi a rád by se věnoval “plavání” dětí od kojenců do mladšího školního věku.

Forma kurzu:

 • Rekvalifikační kurz je veden kombinací přednášek, praxe na suchu i v bazénu, individuálních konzultací, náhledů na lekcích, videonahrávek a samostudia. Nedílnou součástí kurzu je vlastní praxe při vedení lekcí dětského plavání.

Obsah kurzu:

 • Blok 1: Poskytnutí předlékařské první pomoci. Somatický a psychomotorický vývoj dítěte.
 • Blok 2: “Plavání” ve vanách, “plavání” dětí do 3 let.
 • Blok 3: Záchrana tonoucího. Didaktika a pedagogika. Příprava plánu kurzu a jednotlivých lekcí, stanovené cílů.
 • Blok 4: Plavání dětí – Základní plavecké dovednosti, nácvik a posloupnost. Výuka plavání dětí ve věku cca 3-6 let, techniky plaveckých způsobů.
 • Blok 5: První pomoc, plavání dětí-pokračování

Videonahrávky:

 • jsou k dispozici účastníkům v průběhu kurzu
 • doplňují informace předané na kurzu, přinášejí náměty pro skladbu a vedení lekce
 • vytváří zásobník cviků pro nácvik vybraných plaveckých dovedností

Individuální konzultace:

 • termín a téma dle potřeby konkrétního účastníka
 • přednášející jsou k dispozici pro individuální konzultace po celou dobu kurzu

Náhledy na lekcích:

 • možno realizovat v klubu dle vlastního výběru a/nebo v centru mateřství Anahita Černý Most

Samostudium:

 • účastník dostane skripta AKADEMIE ANAHITA, které je vhodné doplnit studiem doporučené literatury

V rámci kurzu máte k dispozici:

 • skripta AKADEMIE ANAHITA
 • videonahrávky
 • náhledy v Anahitě na Černém Mostě
 • možnost odborných konzultací
 • podporu při přípravě seminárních prací nutných pro účast na zkoušce

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termíny zkoušky:

 • 21.-23. červen 2024

Forma zkoušky:

 • ústní ověření
 • písemné ověření
 • praktické předvedení

Hodnocené oblasti:

Podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor dětského plavání (kód 74-011-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz

 • Orientace v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání
 • Hodnocení plavecké úrovně
 • Nácvik základních plaveckých dovedností
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktorů dětského plavání (plavecké způsoby kraul, znak, prsa, uplavat 25m modelovou technikou)
 • Nácvik plaveckých způsobů pro potřeby instruktorů dětského plavání
 • Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení
 • Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk dětí
 • Vedení lekcí pohybového učení ve vodě v dětském plavání
 • Komunikace s rodiči a jejich didaktické vzdělávání v oblasti plavání
 • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce (uplavat 400m)

Výstup

 • Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.

Pro přihlášené účastníky

Tento obsah je chráněn heslem. Pro odemknutí obsahu jej prosím ověřte pomocí hesla.

Hodinový rozvrh

1. blok

2. listopadu 2024 - 9:00 - 17:00
Anatomie, fyziologie
Mgr. Petra Bartlová, Anahita Černý most
3. listopadu 2024 - 9:00 - 17:00
Psychomotorický vývoj dítěte
Mgr. Petra Bartlová, Anahita Černý most

2. blok

15. listopadu 2024 - 9:00 - 17:00
Plavání dětí 0-3 roky, vaničky
Bc. Helena Smolíková, Anahita Černý most
16. listopadu 2024 - 9:00 - 17:00
Plavání dětí 0-3 roky
Bc. Helena Smolíková, Anahita Černý most
17. listopadu 2024 - 9:00 - 17:00
Plavání dětí 0-3 roky
Bc. Helena Smolíková, Anahita Černý most

3. blok

30. listopadu 2024 - 9:00 - 17:00
Historie dětského plavání, pedagogika a didaktika
Mgr. Lucie Kmínková, PhD., Anahita Černý Most
1. prosince 2024 - 9:00 - 17:00
Příprava plánu kurzu a lekcí, stanovení cílů, záchrana tonoucího
Mgr. Lucie Kmínková, PhD., Čelákovice

4. blok

10. ledna 2025 - 9:00 - 17:00
Základní plavecké dovednosti
Monika Pošmourná, Kladno
11. ledna 2025 - 9:00 - 17:00
Technika plaveckých způsobů
Monika Pošmourná, Kladno
12. ledna 2025 - 9:00 - 17:00
Technika plaveckých způsobů
Monika Pošmourná, Kladno

5. blok

25. ledna 2025 - 9:00 - 17:00
Bezpečnost, první pomoc
MPhDr. Aleš Fejfar, PhD., Anahita Černý Most
26. ledna 2025 - 9:00 - 17:00
Plavání dětí 0-6 let (vedení lekce), technika plaveckých způsobů (diagnostika a odstranění chyb)
Bc. Helena Smolíková, Monika Pošmourná, Anahita Černý Most

Zkouška

březen 2025
Instruktor dětského plavání
Mgr. Lucie Kmínková, PhD., PaedDr. Jana Hochová, Bc. Helena Smolíková

Rezervovat místo v kurzu

Rekvalifikační kurz Instruktor dětského plavání + zkouška

Cílem rekvalifikačního kurzu je získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor dětského plavání a naučit se připravit a vést kurzy plavání pro kojence a děti do šesti let věku.

Zadejte počet osob, které přihlašujete.
Vstupenka Rekvalifikační kurz Instruktor dětského plavání + zkouška je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.