Akademie Anahita

Šetřeme svůj hlas

Hlasový seminář je určen všem, kteří se zabývají mluveným projevem (přednášející, trenéři, plavčíci, instruktoři plavání i cvičení, tlumočníci, učitelé, moderátoři, manažeři, lektoři atd.) a kteří nebyli pro tuto práci odborně hlasově připravováni.

Datum

1. - 2. 1. 2022 (So - Ne)
Nejsou vypsané žádné termíny.

Cena

5 750,00 Kč

Místo konání

Anahita Černý Most
Skorkovská 1511, Praha 9 - Černý Most
Kategorie

Organizátor

AKADEMIE ANAHITA s.r.o.
Email
akademie@anahita.cz
Mluvené slovo
  • Praktický kurz základů techniky mluveného projevu
  • Hlasový seminář povede Radka Svobodová

Místo:

  • Anahita Černý Most (v nákupní zóně Černý Most), Skorkovská 1511, Praha 9 (vedle Makra). Možnost parkování u provozovny.

Rozsah:

  • 2denní seminář

Pro koho je kurz určen:

Hlasový seminář je určen všem, kteří se zabývají mluveným projevem (přednášející, trenéři, plavčíci, instruktoři plavání i cvičení, tlumočníci, učitelé, moderátoři, manažeři, lektoři atd.) a kteří nebyli pro tuto práci odborně hlasově připravováni. Tedy těm, kteří se chtějí dozvědět, jak svůj hlas šetřit a naučit se ho co nejlépe používat.

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je správná hlasová technika, která je nezbytným předpokladem pro práci každého mluvního profesionála. Neboť jedině vědomě zvládnuté tělo, dech a tvoření tónu spolu s uvolněnou artikulací může poskytnout mluvčímu nezbytnou oporu a sebejistotu při zvládání náročných mluvních úkolů.

  • aktivní držení těla při hlasovém projevu
  • volný hluboký dech a dechová opora
  • hlasové rejstříky a opora hlasu v rezonančních dutinách
  • svalový impuls pro hlas
  • artikulace

Součástí kurzu je nejen výklad, ale zejména praktické procvičení.

Na tento kurz budou navazovat kurzy rozšiřující jejichž součástí jsou také základy moderní rétoriky a nonverbální komunikace.

Radka Svobodová

Vystudovala Divadelní akademii múzických umění. V současné době pracuje jako pedagog dramatické výchovy na Karlově univerzitě v Praze, a jako divadelní pedagog v ZUŠ.

Během posledních let vedla mnoho různých workshopů pro děti, mládež i dospělé. Ze seminářů pro dospělé účastníky byla většina zaměřena na dramatickou výchovu, dále techniku řeči, nonverbální komunikaci, herecké dovednosti, tvorbu představení a loutkové divadlo.

Tyto dílny se konaly samozřejmě v České republice, ale také v Německu, Slovinsku, Japonsku, USA, Maďarsku, Lucembursku, Slovensku, opakovaně v Rakousku (včetně kurzu pro univerzitu ve Vídni a workshopu na Světovém kongresu dramatické výchovy), dále na ICE univerzitě ve Velké Británii, univerzitě v Corku v Irsku, univerzitě Aveiro v Portugalsku a univerzitě Umea ve Švédsku.