Akademie Anahita

Institut Jany Hochové

Jana Hochová vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor učitelství.

V letech 1985 – 1992 působila na této fakultě jako odborná asistentka na katedře plavání, kde se věnovala dětskému plavání. V roce 1992 založila vlastní firmu se zaměřením na pohybové aktivity dětí ve vodě i na suchu. Jako jedna z prvních získala akreditaci MŠMT a začala vzdělávat instruktory v oblasti kojeneckého a dětského plavání. Takto vyškolila desítky lektorů, kteří dnes působí v klubech a zařízeních po celé České republice a na Slovensku. V roce 1995 založila Alianci dětského plavání, kde je stále mezi čestnými členy.

Institut Jany Hochové

Jana Hochová vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, obor učitelství.

V letech 1985 – 1992 působila na této fakultě jako odborná asistentka na katedře plavání, kde se věnovala dětskému plavání. V roce 1992 založila vlastní firmu se zaměřením na pohybové aktivity dětí ve vodě i na suchu. Jako jedna z prvních získala akreditaci MŠMT a začala vzdělávat instruktory v oblasti kojeneckého a dětského plavání. Takto vyškolila desítky lektorů, kteří dnes působí v klubech a zařízeních po celé České republice a na Slovensku. V roce 1995 založila Alianci dětského plavání, kde je stále mezi čestnými členy.

Institut Jany Hochové

Ve své práci vychází z vědeckých poznatků doc. Miloslava Hocha, který se problematice kojeneckého plavání věnoval ve své dizertační práci, ve své knize Učte děti plavat a při působení na FTVS UK. Ve svém profesním růstu se stále více zaměřovala na didaktiku a metodiku dětského plavání, kdy se jí daří do pravidelných pohybových aktivit ve vodě i na suchu zapojit rodiče s dětmi, a to již od kojeneckého věku. Při svém působení na FTVS UK v roli odborné asistentky zpracovávala se svými studenty diplomové práce z oblasti vlivu vodního prostředí na psychomotorický vývoj dítěte, také zpracovávala odbornou recenzi knihy Plavání dětí s rodiči. Svoje poznatky a zkušenosti publikovala prostřednictvím vědeckých statí v odborných časopisech.

Jana Hochová je též významnou popularizátorkou zdravého životního stylu. Vystupovala v mnoha televizních relacích, kde propaguje zdravý životní styl celých rodin, založený na postupném zvládání pohybových, nejen plaveckých dovedností, dětí i dospělých.

Jako první založila specializovaná centra zaměřená na plavání dětí od kojeneckého věku, a to na mnoha místech ČR. Jejíma rukama prošlo několik tisíc klientů od kojeneckého až po seniorský věk. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem se podílela na tvorbě hygienických norem pro plavání kojenců a batolat v ČR. Po mnoho let ve své činnosti úzce spolupracuje s fyzioterapeuty a dalšími odborníky v oblasti rovnoměrného vývoje dětí. S těmito odborníky konzultuje postupy a zásady práce hlavně u dětí kojeneckého věku.

Didaktická práce byla podpořena jejími sportovními zkušenostmi jak z plavání, tak rychlostního potápění. Zúčastnila se mistrovství Evropy i světa, kde vzorně reprezentovala Českou republiku a dosáhla medailových umístění.

V současné době působí jako odborný vedoucí metodiky a didaktiky v centru mateřství Anahita. Je garantem, školí, vede a vzdělává instruktory v oboru dětského plavání ve vzdělávacím zařízení AKADEMIE ANAHITA.

Sama také stále aktivně vede kurzy plavání dětí a individuální zdokonalovací lekce plavání dospělých osob.