Akademie Anahita

Rekvalifikační kurz Instruktor dětského cvičení + zkouška

Při přihlášení 5 a více týdnů před zahájením kurzu sleva 10%. Kurz proplácí Úřady práce.

Datum

20. 9. 2024 (Pá) - 30. 11. 2024 (So)

Cena

37 030,00 Kč

Místo konání

Anahita Černý Most
Skorkovská 1511, Praha 9 - Černý Most

Organizátor

AKADEMIE ANAHITA s.r.o.
Email
akademie@anahita.cz
Přihlásit

Další kurz začíná 20. září 2024. Termíny najdete dole na stránce.

Organizátor:
AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí (74-033-M)

Odborný garant:
Bc. Helena Smolíková

Rozsah:
12 dní výuky (4×3 dny, vždy pátek, sobota, neděle), videonahrávky, náhledy, praxe + zkouška 1 den

Přihlášení a platba:

 • Pro přihlášení vyplňte přihlášku níže na stránce
 • Při přihlášení a platbě celé částky 5 a více týdnů p.řed zahájením kurzu sleva 10% (neplatí při financování přes Úřad práce).
 • Možnost rozdělení platby: 50% z ceny kurzu do 7 dnů od přihlášení, 50% do 7 dnů po první části kurzu. Prosím uveďte do poznámky v přihlášce.
 • Kurz je akreditovaný MŠMT, hradí ho Úřady práce. Je nutno řešit s předstihem.
 • V následujícím roce po ukončení rekvalifikace má absolvent rekvalifikace slevu 10% na workshopy AKADEMIE ANAHITA.
 • V ceně kurzu je zkouška. V případě opakování zkoušky je cena 5.000Kč (platí pro účastníky kurzu).

O rekvalifikačním kurzu

Cílem rekvalifikačního kurzu je:

 • získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí
 • naučit se připravit a vést kurzy cvičení pro děti od kojeneckého věku až po předškoláky (do 6 let)
 • připravit účastníky ke zkoušce

To znamená:

 • orientovat se v somatickém a psychomotorickém vývoji dítěte
 • vědět, jaká jsou specifika vývoje dětí předškolního věku
 • znát základy didaktiky, pedagogiky a psychologie a díky tomu dokázat vhodně komunikovat s cvičenci a s jejich doprovodem – rodiči
 • umět připravit kurz cvičení rodičů s dětmi i dětí samotných a umět vést jednotlivé lekce
 • umět poskytnout první pomoc při lekcích skupinového cvičení, znát zásady bezpečnosti a prevence úrazů

Pro koho je kurz určen:

 • Pro všechny, koho baví práce s dětmi a rád by se věnoval cvičení dětí od kojenců až do předškolního věku.

Forma kurzu:

 • Rekvalifikační kurz je veden kombinací přednášek, praxe, individuálních konzultací, náhledů na lekcích, videonahrávek a samostudia. Nedílnou součástí kurzu je vlastní praxe při vedení lekcí dětského cvičení.

Obsah kurzu:

 • Vývojová psychologie předškolních dětí.
 • Somatický a psychomotorický vývoj dítěte.
 • Plánování a sestavení cvičební jednotky a celého kurzu.
 • Cvičení rodičů s dětmi do 3 let
 • Cvičení dětí ve věku 3-6 let.
 • Základy didaktiky a pedagogiky.
 • Poskytování první pomoci, zásady bezpečnosti.

Videonahrávky:

 • jsou k dispozici účastníkům v průběhu kurzu
 • doplňují informace předané na kurzu, přinášejí náměty pro skladbu a vedení lekce

Individuální konzultace:

 • doporučený rozsah 2 konzultace / kurz
 • termín a téma dle potřeby konkrétního účastníka
 • přednášející jsou k dispozici pro individuální konzultace po celou dobu kurzu

Náhledy na lekcích:

 • možno realizovat na pracovišti dle vlastního výběru a/nebo v centru mateřství Anahita

Samostudium:

 • účastník dostane skripta AKADEMIE ANAHITA a seznam doporučené literatury

V rámci kurzu máte k dispozici:

 • skripta AKADEMIE ANAHITA
 • videonahrávky pro různé věkové kategorie
 • náhledy v Anahitě na Černém Mostě
 • možnost odborných konzultací
 • podporu při přípravě seminárních prací nutných pro účast na zkoušce

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termíny zkoušky:

 •  23. listopadu 2024

Forma zkoušky:

 • ústní ověření
 • písemné ověření
 • praktické předvedení

Hodnocené oblasti:

Podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí (74-033-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz .

 • Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení
 • Orientace v základech somatologie a kineziologie
 • Orientace ve vývojových specifikách dětí předškolního věku
 • Efektivní komunikace s cvičenci na základě orientace v psychologii a pedagogice
 • Orientace v rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí v předškolním věku
 • Plánování a sestavení cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí
 • Vedení a organizace cvičební jednotky rodičů s dětmi a cvičební jednotky předškolních dětí
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci instruktora cvičení rodičů s předškolními dětmi a cvičení předškolních dětí bez rodičů

Výstup

 • Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.

 

Hodinový rozvrh

1. blok

20. září 2024 - 9:00 - 17:00
Organizace, struktura cvičební jednotky, zajištění bezpečnosti
Bc. Helena Smolíková
21. září 2024 - 9:00 - 17:00
Anatomie, fyziologie
Mgr. Markéta Brabačová
22. září 2024 - 9:00 - 17:00
Psychomotorický vývoj dítěte
Mgr. Markéta Brabačová

2. blok

27. září 2024 - 9:00 - 17:00
Cvičení dětí do 3 let věku
Bc. Helena Smolíková
28. září 2024 - 9:00 - 17:00
Pedagogika a didaktika
Mgr. Lucie Kmínková PhD.
29. září 2024 - 9:00 - 17:00
Cvičení dětí 3-6 let
Mgr. Lucie Kmínková PhD.

3. blok

11. října 2024 - 9:00 - 17:00
Cvičení dětí do 3 let / cvičení dětí a rozvoj řeči
Bc. Helena Smolíková / Renata Oubrechtová
12. října 2024 - 9:00 - 17:00
Cvičení dětí do 3 let, pomůcky / dětské nožičky
Bc. Helena Smolíková / Žaneta Prýmasová
13. října 2024 - 9:00 - 17:00
Vývojová psychologie
Mgr. Jana Choroušová

4. blok

18. října 2024 - 9:00 - 17:00
Plán lekcí, kurzu, vedení lekcí
Bc. Helena Smolíková
19. října 2024 - 9:00 - 17:00
První pomoc
PhDr. Aleš Fejfar, PhD.
20. října 2024 - 9:00 - 17:00
Cvičení dětí 3-6 let-pokračování
Mgr. Lucie Kmínková PhD.

Zkouška

23. listopadu 2024
Instruktor/instruktorka cvičení rodičů s dětmi a cvičení předškolních dětí
Bc. Helena Smolíková, Mgr. Markéta Brabačová, Mgr. Lucie Kmínková, PhD.

Rezervovat místo v kurzu

Rekvalifikační kurz Instruktor dětského cvičení + zkouška

Cílem rekvalifikačního kurzu je získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor dětského cvičení a naučit se připravit a vést kurzy cvičení dětí s rodiči i bez do šesti let věku.

Zadejte počet osob, které přihlašujete.
Vstupenka Rekvalifikační kurz Instruktor dětského cvičení + zkouška je vyprodána. Můžete vyzkoušet jinou vstupenku nebo jiné datum.