Akademie Anahita

Rekvalifikační kurz Instruktor aqua fitness + zkouška

Získáte kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor/instruktorka aqua fitness, naučíte se připravit a vést kurzy aqua fitness

Datum

24. 6. 2022 (Pá) - 8. 10. 2022 (So)
Nejsou vypsané žádné termíny.

Cena

37 030,00 Kč

Místo konání

Anahita Černý Most
Skorkovská 1511, Praha 9 - Černý Most

Organizátor

AKADEMIE ANAHITA s.r.o.
Email
akademie@anahita.cz
Aqua Aerobic

Připravujeme pro vás akreditovaný kurz, který bude možné financovat přes Úřady práce.

Organizátor:
AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor/instruktorka aqua fitness (74-025-M)

Odborný garant:
Mgr. Martina Hrozányová

Rozsah:
12 dnů výuky, samostudium, náhledy, praxe + zkouška 1 den.

Přihlášení a platba:

 • Pro přihlášení vyplňte přihlášku níže na stránce
 • Při přihlášení a platbě celé částky 5 a více týdnů před zahájením kurzu sleva 10%.
 • Možnost rozdělení platby: 50% z ceny kurzu do 7 dnů od přihlášení, 50% do 7 dnů po první části kurzu. Prosím uveďte do poznámky v přihlášce.
 • V následujícím roce po ukončení rekvalifikace má absolvent rekvalifikace slevu 10% na workshopy AKADEMIE ANAHITA.

O rekvalifikačním kurzu

Cílem kurzu je:

 • získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor/instruktorka aqua fitness
 • naučit se připravit a vést kurzy aqua fitness
 • připravit účastníky ke zkoušce

To znamená:

 • Orientovat se v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
 • Znát základy pedagogiky a didaktiky
 • Umět sestavit vhodný cvičební program různých lekcí cvičení ve vodě pro různé typy účastníků
 • Naučit se vést různé typy lekcí cvičení ve vodě
 • Vědět, jak zajistit bezpečnost u bazénu
 • Umět poskytnout základní poradenství v oblasti zdravého životního stylu

Forma kurzu:

 • Rekvalifikační kurz je veden kombinací přednášek, praxe, náhledů na lekcích, samostudia.

Obsah kurzu:

ČÁST I: 

ČÁST II: 

ČÁST III: 

ČÁST IV: 

V rámci kurzu máte k dispozici:

 • skripta AKADEMIE ANAHITA a doporučená literatura
 • přístup k online cvičebním videím
 • náhledy v Anahitě na Černém Mostě

 

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termíny zkoušky:

 • není vypsán

Forma zkoušky:

 • ústní ověření
 • písemné ověření
 • praktické předvedení

Hodnocené oblasti:

Podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor/instruktorka aqua fitness (74-025-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz .

 • Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů aqua fitness
 • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů aqua fitness
 • Volba vhodných podmínek, prostředí a pomůcek pro aqua fitness
 • Organizace tréninku plavecké části aqua fitness
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktora aqua fitness
 • Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness
 • Sestavení vhodného cvičebního programu lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě
 • Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě
 • Sestavení animačních programů ve vodě s ohledem na věk a zdravotní stav cvičících
 • Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Výstup

 • Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.

Hodinový rozvrh

1. blok

- 9:00 - 17:00
- 9:00 - 17:00

2. blok

- 9:00 - 17:00
- 9:00 - 17:00

Zkouška

Instruktor/instruktorka aqua fitness