Instruktor plavání – rekvalifikační kurz a zkouška

TermínyV tuto chvíli nejsou vypsané žádné termíny
Popis

Organizátor:          AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor plavání (74-010-M)

Odborný garant:  PaedDr. Jana Hochová

Rozsah:                   4,5 dne výuky + zkouška 1-2 dny (kurz je možné objednat i bez zkoušky)

Cílem kurzu je

získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor plavání

 • rozšířit si znalosti a dovednosti na věkovou kategorii nad 6 let.
 • připravit účastníky ke zkoušce u Autorizované osoby pro profesní kvalifikaci Instruktor plavání, kód: 74-010-M.

 To znamená:

 • rozšířit si znalost anatomie a fyziologie
 • naučit se sestavit a vést pohybové programy ve vodě pro různé věkové kategorie nad 6 let
 • rozšířit si znalosti a dovednosti plaveckých technik a výuky plaveckých způsobů

 Pro koho:

Kurz je určen pro instruktory dětského plavání, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci na „Instruktor plavání“ kód profesní kvalifikace 74-010-M (nad 6 let věku).

Forma kurzu:

Kurz je veden kombinací přednášek a praxe v bazénu.

V rámci přípravy na zkoušku doporučujeme absolvovat náhledy na lekcích plavání pro děti i dospělé, vlastní praxi při vedení lekcí plavání pro různé věkové skupiny, v případě potřeby vlastní plavecký trénink.

Obsah kurzu:

Blok 1: Sestavení vhodného pohybového programu s ohledem na věk klientů. Základy plaveckého tréninku s cílem zdokonalení plavecké techniky, zvýšení silových a vytrvalostních schopností klienta. Anatomie a fyziologie člověka-rozšíření. Záchrana a tažení tonoucího.

Blok 2: Výuka plaveckých způsobů, rozdíl mezi dětskou a sportovní technikou, korekce chyb s ohledem na potřeby plavce vč. plaveckého způsobu motýlek.

 

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termín zkoušky:

Forma zkoušky:

 • ústní ověření
 • písemné ověření
 • praktické předvedení

 

Hodnocené oblasti

(podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor dětského plavání (kód 74-010-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz)

 • Orientace v anatomii a fyziologii člověka pro potřeby instruktorů plavání
 • Sestavení vhodného pohybového programu ve vodě s ohledem na věk klientů
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání
 • Hodnocení plavecké úrovně *)
 • Hodnocení plaveckých způsobů a korekce při nesprávném předvedení *)
 • Nácvik základních plaveckých dovedností *)
 • Nácvik plaveckých způsobů
 • Vedení lekce skupinové výuky plavání
 • Zajištění bezpečnosti a prevence úrazů na plavecké výuce *)
 • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů plavání *)

 *) Pokud máte zkoušku u autorizované osoby „Instrukotr dětského plavání“ (74-011-M), nebudete zkoušeni z těchto oblastí. Budou vám uznány.

 Výstup

Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.

 Informace ke zkoušce najdete na www.narodnikvalifikace.cz/