Akademie Anahita

Přípravný kurz Instruktor aqua fitness + zkouška

Získáte kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor/instruktorka aqua fitness, naučíte se připravit a vést kurzy aqua fitness

Datum

24. 6. 2022 (Pá) - 8. 10. 2022 (So)
Nejsou vypsané žádné termíny.

Cena

24 600,00 Kč

Místo konání

Anahita Černý Most
Skorkovská 1511, Praha 9 - Černý Most

Organizátor

AKADEMIE ANAHITA s.r.o.
Email
akademie@anahita.cz
Aqua Aerobic

Organizátor:
AKADEMIE ANAHITA s.r.o. – Autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci Instruktor/instruktorka aqua fitness (74-025-M)

Odborný garant:
Mgr. Veronika Kramperová, PhD.

Rozsah:
2+2 dny výuky, samostudium, náhledy, praxe + zkouška 1 den

Přihlášení a platba:

 • Pro přihlášení vyplňte přihlášku níže na stránce
 • Při přihlášení a platbě celé částky 5 a více týdnů před zahájením kurzu sleva 10%.
 • Možnost rozdělení platby: 50% z ceny kurzu do 7 dnů od přihlášení, 50% do 7 dnů po první části kurzu. Prosím uveďte do poznámky v přihlášce.
 • V následujícím roce po ukončení rekvalifikace má absolvent rekvalifikace slevu 10% na workshopy AKADEMIE ANAHITA.

O rekvalifikačním kurzu

Cílem kurzu je:

 • získat kvalifikaci k výkonu povolání Instruktor/instruktorka aqua fitness
 • naučit se připravit a vést kurzy aqua fitness
 • připravit účastníky ke zkoušce

To znamená:

 • Orientovat se v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka
 • Znát základy pedagogiky a didaktiky
 • Umět sestavit vhodný cvičební program různých lekcí cvičení ve vodě pro různé typy účastníků
 • Naučit se vést různé typy lekcí cvičení ve vodě
 • Vědět, jak zajistit bezpečnost u bazénu
 • Umět poskytnout základní poradenství v oblasti zdravého životního stylu

Forma kurzu:

 • Rekvalifikační kurz je veden kombinací přednášek, praxe, náhledů na lekcích, videonahrávek a samostudia. Nedílnou součástí kurzu je vlastní praxe při vedení lekcí aqua fitness.

Obsah kurzu:

ČÁST I: Biomedicínská oblast

 • Tělesná zdatnost (vysvětlení pojmu, složky zdatnosti)
 • Funkční anatomie pohybového systému (osový a periferní skelet, typy svalové tkáně)
 • Fyziologie pohybové zátěže (zdroje energie pro svalovou činnost, adaptace na pohybovou zátěž)
 • Orientační posouzení držení těla (vady držení a příklady možného působení na vadné držení a svalové dysbalance)
 • Motivace a podpora pohybové aktivnosti (doporučení a strategie pro zvýšení adherence k pohybové aktivitě)

ČÁST II: Vodní prostředí

 • Fyzikální vlastnosti vodního prostředí a jeho vliv na organismus (reakce na hydrostatický vztlak, tlak, určitou teplotu vody)
 • Podmínky tvorby pohybového programu ve vodě (prostorové podmínky a hloubka bazénu, teplota vody, pomůcky, způsoby vedení lekce, hudba)

ČÁST III: Tvorba pohybového programu ve vodě

 • Cvičení v mělké vodě (struktura lekce, zásobník cviků, pomůcky)
 • Cvičení bez kontaktu se dnem (struktura lekce, zásobník cviků, pomůcky)
 • Vedení praktické lekce (komunikace instruktora, povely, tvorba choreografií)
 • Pohybové programy pro osoby se specifickými potřebami

ČÁST IV: Bezpečnost

 • Kontraindikace a prevence zranění
 • Základy výživy (výživa a pitný režim před a po výkonu, význam regenerace)

V rámci kurzu máte k dispozici:

 • skripta AKADEMIE ANAHITA a doporučená literatura
 • přístup k online cvičebním videím
 • náhledy v Anahitě na Černém Mostě

 

Zkouška u Autorizované osoby

Aktuální termíny zkoušky:

 • není vypsán

Forma zkoušky:

 • ústní ověření
 • písemné ověření
 • praktické předvedení

Hodnocené oblasti:

Podle hodnotícího standardu pro kvalifikaci Instruktor/instruktorka aqua fitness (74-025-M) dle Národní soustavy kvalifikací, www.narodnikvalifikace.cz .

 • Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby instruktorů aqua fitness
 • Orientace v pedagogice a didaktice pro potřeby instruktorů aqua fitness
 • Volba vhodných podmínek, prostředí a pomůcek pro aqua fitness
 • Organizace tréninku plavecké části aqua fitness
 • Vysvětlení a předvedení technik plavání pro potřeby instruktora aqua fitness
 • Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness
 • Sestavení vhodného cvičebního programu lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě
 • Vedení skupinové lekce aerobních, posilovacích a tanečních forem cvičení ve vodě
 • Sestavení animačních programů ve vodě s ohledem na věk a zdravotní stav cvičících
 • Zajištění bezpečnosti a vodní záchrany
 • Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Výstup

 • Při úspěšném vykonání zkoušky získá účastník osvědčení o profesní kvalifikaci podle §19 zákona č. 179/2006 Sb. Osvědčení opravňuje k vydání živnostenského listu v příslušném oboru.

Hodinový rozvrh

1. blok

24. června 2023 - 9:00 - 17:00
Biomedicínská oblast
Mgr. Veronika Kramperová, PhD.
25. června 2023 - 9:00 - 17:00
Vodní prostředí
Mgr. Veronika Kramperová, PhD.

2. blok

9. září 2023 - 9:00 - 17:00
Tvorba pohybového programu ve vodě
Mgr. Veronika Kramperová, PhD.
10. září 2023 - 9:00 - 17:00
Bezpečnost
Mgr. Veronika Kramperová, PhD.

Zkouška

2. dubna 2023
Instruktor/instruktorka aqua fitness
Mgr. veronika Kramperová, PhD.